The shoping bags, that talk about you !

Quality Handbag

Image

Вие желаете

- кратки срокове

- разумни цени

- професионални идеи

- отлично качество

- уникалност на Вашата рекламна торбичка

- да допълните индивидуалния облик на Вашия търговски обект, фирма или институция

... и ги имате!

Image

За Alba Group

Дейността на фирмата започва през есента на 2003 г. и от тогава следва основния принцип на своята фирмена философия – плътно до изискванията на клиентите за качествена, съвременна и екологично чиста опаковка.

Днес, АЛБА ГРУП ООД е с вече утвърдени традиции в производството на ръчно изработени, рекламни и универсални, хартиени чанти.

Image
Image

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“

Цел на процедурата:

Осигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

 В резултат от изпълнението на процедурата се очаква предприятиятията, получили подкрепа да продължат дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта